Zákon o obaloch
01/08/2016
Zmena hesla
08/08/2016

1.50.5234

Program

 • Táto verzia je prvá oficiálne vydaná. S jej vydaním došlo k zmene pracovného názvu programu z NEO na ONIX. So zmenou názvu programu súvisí aj zmena vizuálu, ktorú budete môcť registrovať už pri spúšťaní programu na úvodnej obrazovke.splash
 • Vo vybraných evidenciách v programe ONIX pribudla záložka Prehľady, kde nájdete vopred odfiltrované prehľady podľa typu evidencie. Vďaka možnosti pridať si do prehľadov odfiltrovanú analýzu viete vytvoriť prakticky akýkoľvek pohľad na dáta.prehlady
 • Do programu bolo zapracované licencovanie. Pre použitie programu je potrebné, aby ste zadali pri prvom spustení programu licenčné číslo na ktoré vás program vyzve.
 • Záložky obsahujúce informácie sa v programe zvýrazňujú, aby ste si hneď po otvorení záznamu všimli, že sú na nich informácie. Takto by vám nemali uniknúť žiadne dôležité informácie na zázname.zalozky
 • Tlačidlo na spustenie programu pre Pomoc na diaľku nájdete po novom v pravom hornom rohu programu.

Cenníky

 • Do všetkých typov cenníkov pribudla možnosť tlačiť cenník.

Maloobchod

 • Do predajky je možné zadať zľavu za doklad, alebo zľavu na jednotlivé položky predajky.zlava_v_predajke
 • V predajke bolo odstránené obmedzenie, ktorým ste nevedeli zadať záporné množstvo na položke. Po novom tak viete spraviť storno doklad z pokladnice zadaním záporných množstiev vráteného tovaru.

Doklady

 • Do zoznamu dokladov pribudli stĺpce vyjadrujúce manažérsky zisk. Informácia je pridaná aj do infopenala Suma dokladu.
  zisk_eur zisk_czk
 • Do dobropisov pribudlo nové pole Pôvodný doklad do ktorého viete zadať číslo dokladu, ktorý dobropisujete. Toto pole sa automaticky dotiahne do tlačového výstupu a prenesie do kontrolného výkazu pre DPH.povodny_doklad
 • Vedľajšie náklady do dokladu je možné zadávať aj v inej mene ako EUR. Viete si tak jednoducho pridať vedľajšie náklady v rovnakej mene ako je mena dokladu.
 • V okne Položky dokladov pribudla možnosť otvoriť doklad priamo z tohto okna cez tlačidlo Doklad.otvorit_doklad
 • Filter v dokladoch na filtrovanie podľa období bol upravený, aby ste vedeli jednoznačne určiť rozsah dátumov z textov filtra.filter_obdobie
 • Zapracovali sme rozpočítanie zľavy za doklad do skladového pohybu. Táto funkcia vám umožní plnohodnotne použiť zľavu za doklad na faktúre z ktorej vytvárate výdajku. Na výdajke sa predajné ceny automaticky ponížia o alikvotnú časť zľavy za doklad.
 • Položky dokladu môžete najnovšie importovať do programu aj cez Excel. Nová funkcia Import položiek z Excelu dostupná na každom doklade vám tak umožní naimportovať položky do dokladu aj z externých systémov.
 • Fulltextové vyhľadávanie položky dokladu umožňuje po novom vyhľadať položku aj podľa výrobného čísla, alebo kódov dodávateľa. Funkciu oceníte predovšetkým pri príjemkovaní tovaru, kde dokážete položku jednoducho pridať cez kód dodávateľa.
 • Na položku nákupných dokladov pribudol nový info panel Porovnanie cien, ktorý vám umožní porovnať si aktuálne príjemkovanú cenu oproti poslednému nákupu, skladovej cene a dokonca si môžete priamo z info panela zmeniť základnú predajnú cenu.porovnanie_cien
 • V prípade, že nemáte požadované množstvo tovaru na sklade pole na zadanie množstva sa podfarbí červenou farbou.mnozstvo_nie_je_skladom

Sklad

 • V okne Pohyby na sklade pribudlo farebné rozlíšenie príjmov avýdajov. Už na prvý pohľad sa budete vedieť zorientovať ktoré riadky tovar prijímajú a ktoré vydávajú.
 • V okne Pohyby na sklade nájdete aj dlho očakávané tlačidlo Doklad, ktorým sa dostanete priamo do skladového pohybu a môžete ho tak jednoducho upraviť.pohyby_na_sklade
 • Stav na skladoch si môžete po novom vytlačiť priamo z okna Stav na skladoch, kde pribudli stĺpce so skladovou cenou a tlačový výstup Stav na sklade.stav_na_sklade_tlac

Pluginy

U_STOI_00010 Hmotnosti obalov skladovej karty

Plugin pridá do skladovej karty nové polia na záložku Detaily v ktorých je možné evidovať hmotnosti obalov potrebné pre tvorbu výkazu k zákonu 79/2015 Z. z. o odpadoch. Následne je možné tieto hmotnosti tlačiť v tlačovom výstupe v okne Položky dokladov – Podklad pre zákon o obaloch. Viac info tu…hmotnost_obalov

U_STOI_00002 Import skladových kariet z Excelu

Do importu skladových kariet z Excelu pribudla možnosť importovať aj zaúčtovanie skladových kariet. Nemusíte tak nastavovať zaúčtovanie jednotlivo na kartách, ale to viete nastaviť hromadne importom z Excelu. Viac info tu…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.