Vyúčtovacia faktúra
28/07/2016
Zákon o obaloch
01/08/2016

Importy z Excelu do programu ONIX podporujú aj import vlastných polí. Táto funkčnosť vám umožní hromadne nastaviť vlastné polia napríklad na skladové karty, čím dokážete ušetriť množstvo času.

Štruktúra importovaného súboru
V súbore Excelu je potrebné pridať stĺpec, ktorého názov bude zhodný s databázovým názvom vlastného poľa, ktoré ste si pridali na formulár. Názov poľa nájdete v dizaj panely na pridávanie vlastných polí na formulár, v políčku DBName.

dizajn_panel

Import polí prebieha podľa týchto kritérií:

Text sa naimportuje podľa textu v Exceli
Celé číslo môže mať najviac 9 číslic
Desatinné číslo sa zaokrúhľuje na 2 des.miesta
RTF text neprenáša formátovanie (bold, farbu a pod.) len text
Zaškrtávacie políčko v Exceli sa nastavuje podľa hodnôt 0/-1 (-1 sa v programe prejaví ako zaškrtnutý)
Dátum, Čas, Čas a dátum funguje aj keď to len tak zadám alebo ak to zadám ako dátumové pole v Exceli
Panel, Popis a Obrázok nie sú v importe podporené.

Aktualizované 8.4.2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.