Objednané množstvo v skladových kartách

20.08.1052
24/08/2020
Prepojenie ONIX – shoptet.sk
19/04/2021

Objednané množstvo v skladových kartách

V evidencii skladových kariet si viete zobraziť nový stĺpec – Objednané množstvo. Zobrazíte si ho pravým kliknutím na ľubovoľný stĺpec a následne Výber stĺpcov.

Objednané množstvo sa napočítava na základe stavu Odoslanej objednávky. Stavy si viete zadefinovať na tlačidle ich výberu cez tri bodky.

Vo vnútri nastavenia požadovaného stavu je nutné zaškrtnúť možnosť Zahrnúť do výpočtu objednaného množstva karty“.

 

Následne sa vždy po použití tohto stavu (v našom prípade stav Schválená) množstvá položiek z objednávky započítajú do stĺpca „Objednané množstvo“ v evidencii Skladových kariet.

Pri zmene stavu objednávky na iný (bez zaškrnutého poľa „Zahrnúť do výpočtu objednaného množstva“) sa množstvá položiek odčítajú od hodnôt v stĺpci „Objednané množstvo“.

Comments are closed.