25/08/2022

Automatická aktualizácia kurzového lístka

Používateľ, ktorý vystavuje zahraničné doklady už nemusí ručne sťahovať denný kurzový lístok. Pre zapnutie tejto funkcie je potrebné ísť v programe do Nastavenia -> Môj program -> Kurzový lístok -> […]
24/01/2022

Import individuálneho cenníka z Excelu

Import individuálnych cien Tlačovú zostavu si stiahnete v záložke Nastavenia – Pluginy – Tlačové výstupy – Cenníky – Import individuálnych cien – Inštaluj plugin. Po nainštalovaní tlačovej zostavy sa opätovne […]
09/07/2021

Import fixných cien do katalógového cenníka

Upraviť väčšie množstvo predajných cien na skladových kartách v katalógovom cenníku odporúčame s použitím tlačovej zostavy Import katalógových cien. Tlačovú zostavu si stiahnete v záložke Nastavenia – Pluginy – Tlačové […]
24/04/2020

Porovnanie cien v infopaneli pri nákupných dokladoch

Časť infopanelu „Porovnanie cien“ na nákupných dokladoch slúži na zobrazenie: – aktuálnej predajnej ceny, aby ste mali predstavu o hrubej marži za danú položku. Má to význam hlavne pri nákupných […]
24/04/2020

Dohodnuté ceny – aktualizácia cenníkových cien (predajné aj nákupné)

ONIX umožňuje zvoliť doklady, na ktorých pri prepísaní ceny, bude táto nová cena označená ako individuálna v dodávateľskom alebo zákazníckom cenníku (v závislosti od toho, či ide o nákupný alebo […]
24/04/2020

Dodávateľský cenník a dodávateľské ceny na skladových kartách

Dodávateľský cenník Tento typ cenníka slúži na zadefinovanie cien od dodávateľov a ich následne automatické dopĺňanie do nákupných dokladov, vrátane nákupného košíka. Ceny od dodávateľov sa dajú pridávať niekoľkými spôsobmi. […]
21/04/2020

Obchodní partneri a ich ceny na skladovej karte

Onix vám umožňuje si ku každej skladovej karte priradiť svojho odberateľa, dodávateľa alebo konkurenta a k nim jednotlivé ceny. Toto nastavenie nájdete v záložke Sklad – Skladová karta – Oprav […]
21/04/2020

Predajný cenník – obmedzenia a priority predajných cenníkov

Obmedzenia cenníka V katalógu cenníkov, sú pre každý cenník v infopaneli zobrazené všetky jeho obmedzenia. Pri vytváraní alebo oprave cenníka môžete zadať jeho platnosť od kedy do kedy sú ceny […]
21/04/2020

Predajný cenník – katalóg cenníkov a spôsoby výpočtu cien

Predajné cenníky v Onixe slúžia na zadefinovanie predajných cien skladových kariet alebo služieb, pričom si ich môžete vytvoriť pre jednotlivých zákazníkov a zvoliť pri tom rôzne spôsoby výpočtov. Predajný cenník […]