17/04/2020

Aktivácia informačného systému Onix

Na prácu v Onixe musíte mať platnú a aktívnu licenciu. Pri prvom spustení program automaticky otvorí okno na aktiváciu licencie, prípadne viete aktiváciu urobiť aj cez záložku Nastavenia – Aktivácia […]
17/04/2020

Konfigurácia ONIXu na serveri

Na to, aby ste mohli začať pracovať v Onixe, je potrebné najskôr nainštalovať Onix na serveri a následne pripojiť databázu firmy. Pri pripájaní firemnej databázy na server by ste mali […]
17/04/2020

Sprístupnenie firmy na sieti

Pre úspešné pripojenie firemnej databázy na klientský počítač je najskôr potrebná inštalácia a pripojenie firmy na serveri. Zároveň je dôležité, aby bola databáza prístupná v sieti. Na serveri otvorte Zoznam […]
17/04/2020

Konfigurácia ONIXu na klientskom počítači

Pre prácu s Onixom na klientských počítačoch je potrebné najskôr nainštalovať Onix a pripojiť firemnú databázu. Na to, aby ste mohli pripojiť databázu na klientský počítač, musí byť databáza pripojená […]
17/04/2020

Prístupové práva na číselné rady

Vďaka možnosti nastaviť prístup k jednotlivým číselným radám dokážete povoliť používateľom pracovať iba s ich číselnými radmi a zároveň im schováte záznamy z evidencií, ktoré nie sú z ich číselného radu. […]
03/04/2020

Postup inštalácie novej verzie Onixu

V prípade, ak potrebujete preinštalovať softvér Onix na najnovšiu verziu, postupujte podľa nasledovných krokov. Najskôr si stiahnite najnovšiu verziu na server. Nájdete ju na našej stránke: http://onix.kros.sk/novinky-vo-verzii/aktualizácia-programu/. Kliknite na okno […]
24/03/2020

Minimálna konfigurácia

Podnikový informačný systém ONIX je možné nainštalovať a používať v rôznych konfiguráciách, ktoré popisujeme nižšie: Klient/server inštalácia na LAN sieti Tento typ pripojenia sa odporúča použiť, keď máte na jednom […]
16/10/2019

Nastavenie pokladnice

Pred používaním pokladnice v ONIXe je potrebné nastaviť si danú ECR. V záložke Nastavenia – Môj program – Registračné pokladnice pridáme cez ikonu Pridaj novú pokladnicu. Všetky uvedené polia je […]
16/10/2019

Všeobecné informácie o eKase

Povinnosť používať registračnú pokladnicu Používanie elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a od 1.4.2019, resp. 1.7.2019 online registračnej pokladnice (ORP), sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia predáva […]
08/02/2019

Interné rozúčtovanie SZČP

Interné rozúčtovanie je možné využívať v prípade rozúčtovania nákladov a výnosov. Na základe tohto rozúčtovania môžete vyhodnocovať, ktoré stredisko, zákazka a činnosť sú najviac nákladové, prípadne ktoré najmenej výnosové. Popis funkcie Číselníky interného […]
05/05/2017

Kurzový lístok

Do nastavení kurzového lístka sa dostanete cez horné menu programu Nastavenia – Môj program -Kurzový lístok. Kurzový lístok si pridáte cez tlačidlo Pridaj z horného menu programu. Následne zadáte platnosť lístka, […]
08/08/2016

Prístupové práva na evidencie

  Program ONIX umožňuje nastaviť prístupové práva na jednotlivé evidencie, ktoré sú dostupné z hlavného menu programu. Právo nastaviť prístup k jednotlivým evidenciám môžete zvoliť na všetkých troch úrovniach prístupu: […]
08/08/2016

Prístupové práva

Prístupové práva v programe ONIX sú rozdelené do troch úrovní: Práva je možné nastaviť na všetkých úrovniach, pričom jednotlivé úrovne môžu preberať právo z vyššej úrovne programu. Príklad 1 Ak […]
08/08/2016

Zmena hesla

Pre zmenu alebo prvé zadanie hesla do programu zvoľte v hlavnom menu záložku NASTAVENIA – Môj program – (Používatelia) Zmena hesla. Zobrazí sa vám dialógové okno, kde je potrebné zadať […]