Všeobecné informácie o eKase
16/10/2019
Cenník služieb
18/10/2019

Nastavenie pokladnice

Pred používaním pokladnice v ONIXe je potrebné nastaviť si danú ECR.
V záložke Nastavenia – Môj program – Registračné pokladnice pridáme cez ikonu Pridaj novú pokladnicu.

Všetky uvedené polia je potrebné nastaviť:

názov pokladnice,
pokladnicu vybranú z číselníka pokladníc,
– konkrétny typ pokladnice.

Po zadaní Typu pokladnice (všetky typy okrem fiškálnych modulov) sa zobrazia dve nové polia Sériový port a Rýchlosť. Číslo sériového portu sa preberie automaticky zo Správcu zariadení vo vašom počítači. Rýchlosť je štandardne prednastavená na hodnotu 38400.

V prípade viacerých registračných pokladníc (napr. kvôli viacerým pobočkám) odporúčame každému používateľovi si danú pokladnicu predvoliť. Posledným krokom je spustenie testu komunikácie, ktorý vám odpovie, či je daná ECR správne nastavená a pripravená k tlači.

Comments are closed.