Zmena hesla
08/08/2016
Prístupové práva na evidencie
08/08/2016

Prístupové práva v programe ONIX sú rozdelené do troch úrovní:

2016-08-08_10h22_05

Práva je možné nastaviť na všetkých úrovniach, pričom jednotlivé úrovne môžu preberať právo z vyššej úrovne programu.

Príklad 1
Ak chcete zakázať všetkým používateľom vo firme prístup do skladových kariet okrem jedného používateľa, tak je vhodné nastaviť prístupové práva nasledovne:
1. Všetci používatelia ONIX na „Zakázaný prístup“
2. Skupina používateľov ONIX na „Prevziať z vyššej úrovne“
3. Používateľ ONIX na „Povolený prístup“

 
Príklad 2
Ak chcete zakázať prístup do skladových kariet všetkým obchodníkom, tak je vhodné nastaviť prístupové práva nasledovne:
1. Všetci používatelia ONIX na „Povolený prístup“
2. Skupina používateľov ONIX na „Zakázaný prístup“
3. Používateľ ONIX na „Prevziať z vyššej úrovne“

Prístup viete používateľom nastaviť na jednotlivé evidencie z hlavného menu programu, alebo na číselné rady.

1. Prístupové práva na evidencie
Toto nastavenie je vhodné použiť, ak chcete kompletne zakázať prístup k nejakej evidencii z hlavného menu (napr. Skladové karty, Fakturácia…) alebo ho povoliť iba obmedzene (napr. na čítanie). Postup ako nastaviť práva na evidencie nájdete tu.
2. Prístupové práva na číselné rady
Prístup je vhodný v prípade, že potrebujete zabezpečiť, aby jednotliví používatelia systému medzi sebou nevideli svoje záznamy (napr. nechcem, aby obchodník Jano videl faktúry, ktoré vystavil obchodník Fero). Postup ako nastaviť práva na číselné rady nájdete tu.

Aktualizované 16.4.2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.