Vrátenie cez eKasu

Expedičný systém Chameleoon
29/10/2019
Opravný doklad cez eKasu
30/10/2019

Vrátenie cez eKasu

Pokladničný doklad vrátenie používame vtedy, ak ide o evidovanie vrátenej platby za vrátený tovar alebo službu, pričom pokladničný doklad už bol uzatvorený cez systém eKasa. Vrátenie vždy evidujeme v zápornej hodnote. V prípade, ak je v pôvodnom doklade poskytnutá zľava, je potrebné túto zľavu rozpočítať na položky. Je to z toho dôvodu, že vo vrátení nemôže byť uvedená kladná položka.

Vrátenie používame v prípade vrátenia platby za:
• vrátený tovar,
• tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii,
• neposkytnutú službu.

Do vrátenia je možné zadať iba záporné položky. Na doklade vrátenia je povinné uviesť pôvodný identifikátor pokladničného dokladu (UID), ku ktorému sa vrátená platba vzťahuje.

Doklad musí obsahovať:
– pôvodný identifikátor z on-line dokladu, t. j. UID z pôvodného dokladu,
– pôvodný identifikátor z off-line dokladu, t. j. OKP z pôvodného dokladu.

Pri evidovaní vrátenia v Onixe si skopírujte z pôvodného dokladu identifikátor UID (môžete využiť klávesovú skratku CTRL+C) a následne vytvorte doklad kópiou z pôvodného dokladu.

V detailoch dokladu zaškrtnite možnosť, že ide o Vrátenie a uveďte pôvodný UID dokladu (môžete využiť klávesovú skratku CTRL+V). Túto informáciu po uložení dokladu uvidíte aj v zoznamovom formulári, v stĺpci Pôvodný identifikátor dokladu.

 

Následne vymažte ostatné položky, ktoré sa nereklamujú. Položku, ktorú zákazník reklamuje upravte na mínusové množstvo.

Uložte doklad cez OK. Následne vytlačte bloček cez eKasu. Po úhrade sa dokladu priradí ďalšie UID pokladničného dokladu a OKP.

 

 

V prípade, ak sa v pôvodnom doklade nachádza zľava (zľava za doklad, nie zľava na položkách), je potrebné túto zľavu rozpočítať na vrátené položky. 

Comments are closed.