Opravný doklad cez eKasu

Vrátenie cez eKasu
29/10/2019
Úhrada faktúry cez eKasu
30/10/2019

Opravný doklad cez eKasu

Za opravu sa považuje oprava chybne zaevidovanej položky na pôvodnom pokladničnom doklade, ktorý bol zaslaný do systému eKasa alebo uložený v chránenom dátovom úložisku.
Opravná položka musí byť vytvorená 1:1 s pôvodnou položkou, líši sa iba znamienkom mínus pri množstve a sume.

V prípade, ak je na pôvodnom doklade iba zľava na položku, je možné do opravného dokladu zaevidovať iba túto položku s mínusovou hodnotou množstva a sumy. Ak však bola zľava na doklad, je potrebné znegovať celý doklad ako OPRAVU.

Zhrnutie použitia zľavy v opravnom doklade:
– ak je v pôvodnom doklade položka bez zľavy samostatne a zľava na položku samostatne, do opravného dokladu takisto vchádzajú ako 2 samostatné položky, t.j. položka mínusom zvlášť a zľava na položku zvlášť,
– ak je v pôvodnom doklade položka už so zľavnenou cenou, do opravného dokladu ide mínusom už v zľavnenej cene,
– ak je zľava na doklad, musí sa vytvoriť opravný doklad so všetkými položkami mínusom, pričom sa zľava musí prepočítať na každú položku (napr. 10% na celý doklad dáte do opravného dokladu ako 10% zľavu na každú položku).

K položke opravy je potrebné zadať pôvodný identifikátor pokladničného dokladu, ku ktorému sa oprava vzťahuje.

Doklad musí obsahovať:
– pôvodný identifikátor z on-line dokladu, t. j. UID z pôvodného dokladu,
– pôvodný identifikátor z off-line dokladu, t. j. OKP z pôvodného dokladu.

Pri oprave je potrebné vždy negovať komplet celú pôvodnú položku a v prípade potreby nahrať novú správnu položku – so správnym množstvom a cenou.

Za opravu sa opovažuje oprava chybne zaevidovanej položky na pôvodnom pokladničnom doklade, pričom podľa charakteru chyby môže, ale aj nemusí ísť o reálne vrátenie platby.

Opravné doklady v Onixe
V prípade, ak doklad neobsahuje zľavu na doklad ani zľavu na položky, vytvoríte si opravný doklad z pôvodného dokladu nasledovným spôsobom.

a) Doklad bez zľavy
Myškou sa nastavte na pôvodný doklad v evidencii a v hornom menu rozkliknite možnosť Ďalšie funkcie – Opravný doklad.

Automaticky sa vám vytvorí doklad so záporným množstvom a cenou.

V záložke Detaily sa automaticky zaklikne možnosť Oprava a doplní sa Pôvodný identifikátor dokladu, ktorý sa preberie z pôvodného dokladu.

Uložte doklad cez OK, doklad sa odošle do systému eKasa a vytlačí sa z pokladnice.


Po vytlačení bločku sa dokladu v Onixe priradí príznak Oprava, UID aj OKP.

 

b) Doklad so zľavou na doklad
Určité typy pokladníc nepodporujú vytvorenie opravného dokladu, ak na pôvodnom doklade je použitá zľava za doklad.         V taktom prípade je potrebné postupovať ako pri vrátení.

Zľava na celý doklad – vidíte ju v predajke v dolnej časti evidovanú ako zľava alebo v dodacom liste ako samostatnú položku Zľava za doklad.

 

Opravu takéhoto dokladu urobíte cez Ďalšie funkcie – Opravný doklad.

Doklad sa vám automaticky zneguje a prepočíta množstvo a ceny mínusom. Zľava je tiež znázornená ako mínusová, avšak na pokladničnom doklade bude kladná.

 

 

c) Zľava na položky
Vo vytvorenom doklade vidíte, že máte uplatnenú zľavu na položky.

 

Cez ďalšie funkcie si vytvoríte Opravný doklad, ktorý sa automaticky zneguje, t. j. suma aj množstvo sa nastavia s mínusovými hodnotami.

V detailoch dokladu sa automaticky zaškrtne príznak Oprava a pridá sa Identifikátor pôvodného dokladu.

V okne pre tlač pokladničného dokladu je suma kladná, ale na bločku sa vám táto suma vytlačí ako mínusová.

 

Po vytlačení a uložení dokladu sa dokladu nastaví príznak Oprava a priradí sa mu UID aj OKP.

Comments are closed.