Uzávierky v systéme eKasa

Neplatný doklad cez eKasu
04/11/2019
4.00.1000
30/12/2019

Uzávierky v systéme eKasa

V systéme eKasa po prechode na ORP už nemá podnikateľ povinnosť zabezpečovať vyhotovenie dennej, prehľadovej a intervalovej uzávierky.

V prípade, ak je jeho ekonomický softvér alebo registračná pokladnica dovoľuje, môže vyhotovovať uzávierky pre jednoduchšie zaúčtovanie tržby do účtovníctva. Avšak zákon to neprikazuje.

Zároveň podnikateľovi zaniká povinnosť zostavovať, tlačiť a archivovať denné uzávierky.
Podnikateľ získa informácie o predajoch v eKasa zóne podnikateľa na webe Finančnej správy. Rovnako Finančná správa ani Colný úrad už nebude od podnikateľa žiadať intervalové alebo prehľadové uzávierky . Avšak podnikateľ bude povinný na vyžiadanie Finančnej správy sprístupniť alebo predložiť údaje z chráneného dátového úložiska.

Comments are closed.