import excel

19/11/2021

Import skladových kariet, služieb a zariadení z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať skladové karty, služby a zariadenia z Excelu. Vďaka tejto funkčnosti ich dokážete jednoducho vytvoriť alebo upraviť existujúce. Funkciu taktiež oceníte v prípade, že vám dodávateľ pošle […]
02/11/2021

Import skladových kariet skladačiek z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať skladové karty, používané ako skladačky, z Excelu. Vďaka tejto funkcii dokážete jednoducho nadefinovať skladovej karte aké bude mať podpoložky. Podpoložkou môže byť skladová karta, služba alebo […]
11/09/2019

Import dokladov z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať doklady do konkrétnej evidencie z Excelu. Dôležité je, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov (vzorový Excel s popisom polí, ktoré sú v programe ONIX podporované […]
11/09/2019

Import položiek dokladu z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať položky (skladové karty, služby, voľné položky) z Excelu do dokladu. Na účely takéhoto importu je nutné, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov podľa tabuľky (vzorový […]