Import položiek dokladu z Excelu
11/09/2019
Všeobecné informácie o eKase
16/10/2019

Program ONIX umožňuje importovať doklady do konkrétnej evidencie z Excelu. Dôležité je, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov (vzorový Excel s popisom polí, ktoré sú v programe ONIX podporované nájdete v príklade tu).

 Postup importu dokladov:

  1. Je nutné vytvoriť Excel s požadovanou štruktúrou (príklad tu)
    • Prvý riadok v Exceli musí popisovať názvy stĺpcov (tzn. identifikuje pole, do ktorého sa budú hodnoty importovať) – popis jednotlivých stĺpcov nájdete vo vyššie spomenutom vzorovom Exceli v záložke „Popis stĺpcov“. 
    • Povinné pole je NS_NUMBER a ostatné polia podľa typu dokladu (viď záložku „popis stĺpcov“ vo vzorovom Exceli).
    • Pozn.: import dokladov je možný na všetkých typoch dokladov okrem Faktúry k zálohe a Predajky.
  2. Takto pripravený excelovský súbor je potom potrebné importovať v programe ONIX v konkrétnej evidencii cez tlačidlo Import dokladov v Hromadných funkciách. Počas importu sa odporúča mať excelovský súbor zatvorený.
  3. Po importe je vhodné prezrieť si importovaný excelovský súbor, kde sa počas importu zapíšu prípadné chyby a upozornenia. Chybové riadky sa zvýraznia červenou farbou a v posledných stĺpcoch bude slovne popísané znenie vzniknutej chyby.
  4. Spolu s dokladom sa importujú aj položky. Postup na import položiek dokladu nájdete tu. 

POZOR! Ak sa v Exceli nachádza NS NUMBER, ktoré už v ONIXe v príslušnej evidencii existuje, program vykoná update dokladu – prepíše sa hlavička dokladu a nanovo sa naimportujú položky podľa Excelu. 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.