Kristína Hreusová

11/09/2019

Import dokladov z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať doklady do konkrétnej evidencie z Excelu. Dôležité je, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov (vzorový Excel s popisom polí, ktoré sú v programe ONIX podporované […]
05/09/2019

Import partnerov z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať partnerov z Excelu do ONIXU. Na účely importu je nutné, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov podľa tabuľky (vzorový Excel s popisom polí, ktoré sú […]
09/07/2019

3.80.8040

Dôležité upozornenie Ak máte od nás zakúpený aj program na vedenie podvojného účtovníctva OMEGA, informujte sa o kompatibilnej verzii na našej zákazníckej linke 041/7071020 alebo na servis.onix@kros.sk. Ak ste prešli alebo plánujete prejsť […]
17/12/2018

3.80.8001

Inventúra Koniec roka so sebou prináša nutnosť zinventarizovať skladové zásoby. S novou verziou programu ONIX už nemusíte vypočítavať rozdiely medzi skutočným a účtovným stavom zásob ručne. Program ich vypočíta na základe zadefinovaných […]