import excel

05/09/2019

Import partnerov z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať partnerov z Excelu do ONIXU. Na účely importu je nutné, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov podľa tabuľky (vzorový Excel s popisom polí, ktoré sú […]
28/07/2016

Import vlastných polí z Excelu

Importy z Excelu do programu ONIX podporujú aj import vlastných polí. Táto funkčnosť vám umožní hromadne nastaviť vlastné polia napríklad na skladové karty, čím dokážete ušetriť množstvo času. Štruktúra importovaného súboru […]