Každý používateľ programu ONIX má možnosť využívať službu HOTLINE
(telefonické a emailové poradenstvo k programu) v každý pracovný deň v čase od 8:00 do 15:30 na čísle

041/707 10 20

alebo mailom na

onix@kros.sk