17/04/2020

Aktivácia informačného systému Onix

Na prácu v Onixe musíte mať platnú a aktívnu licenciu. Pri prvom spustení program automaticky otvorí okno na aktiváciu licencie, prípadne viete aktiváciu urobiť aj cez záložku Nastavenia – Aktivácia […]
17/04/2020

Konfigurácia ONIXu na serveri

Na to, aby ste mohli začať pracovať v Onixe, je potrebné najskôr nainštalovať Onix na serveri a následne pripojiť databázu firmy. Pri pripájaní firemnej databázy na server by ste mali […]
17/04/2020

Sprístupnenie firmy na sieti

Pre úspešné pripojenie firemnej databázy na klientský počítač je najskôr potrebná inštalácia a pripojenie firmy na serveri. Zároveň je dôležité, aby bola databáza prístupná v sieti. Na serveri otvorte Zoznam […]
17/04/2020

Konfigurácia ONIXu na klientskom počítači

Pre prácu s Onixom na klientských počítačoch je potrebné najskôr nainštalovať Onix a pripojiť firemnú databázu. Na to, aby ste mohli pripojiť databázu na klientský počítač, musí byť databáza pripojená […]