Interné rozúčtovanie SZČP
08/02/2019
Prepočet dát zlyhal
14/08/2019

3.80.8040

Dôležité upozornenie

Ak máte od nás zakúpený aj program na vedenie podvojného účtovníctva OMEGA, informujte sa o kompatibilnej verzii na našej zákazníckej linke 041/7071020 alebo na servis.onix@kros.sk.

Ak ste prešli alebo plánujete prejsť na systém eKasa, máme pre vás špeciálnu verziu 3.90.850x, v ktorej sú zapracované legislatívne funkcie súvisiace s predajom cez online registračnú pokladnicu. Aby sme predišli nežiadanému upgradu u zákazníkov, ktorý ešte na systém eKasa neprešli, túto verziu dávame na vyžiadanie. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na našej zákazníckej linke 041/7071020 alebo na servis.onix@kros.sk

 

Novinky vo verzii 3.80.8040

 

Mobilný skladník

Uľahčuje vám každodennú rutinu v sklade mobilný skladník s aplikáciou MODO? Aktualizáciou získate možnosť posielať do mobilného skladníka zoznam všetkých pozícií, na ktorých sa tovar na sklade nachádza, vďaka čomu už skladník nebude musieť pri vychystávaní objednávky hľadať tovar po sklade. Pomocou mobilnej aplikácie je možné v sklade presúvať tovar z jednej lokácie na druhú. Oceníte to napríklad z dôvodu, že uvoľnená pozícia je výhodnejšia či už z pohľadu dostupnosti alebo kapacity.

Aby ste si mohli vytlačiť stav na sklade za konkrétne pozície v sklade, dopracovali sme aj tlačovú zostavu – Stav na sklade s lokáciou.

Pomoc vám prinášame aj v prípadoch, ak sa po prenose výdajok z MODO do ONIXU dostane tovar na sklade do mínusu a niektorá z položiek tak neprejde. Od novej verzie zostanú v aplikácii MODO už iba tie výdajky, resp. položky, ktoré neprešli synchronizáciou a teda sa nemusíte obávať duplicitného zosynchronizovania rovnakých dokladov. O príčine nezapísanej výdajky vás zároveň budeme informovať hláškou priamo v aplikácii MODO.

 

Partneri

Máte vo firme rozdelených zákazníkov, o ktorých sa stará príslušný obchodník, pričom každý obchodník má tých svojich? V prípade, že máte nastavené interné rozúčtovanie na obchodníka,  máte možnosť každému partnerovi priradiť konkrétneho obchodníka aj s automatickým prenášaním do všetkých dokladov. Tiež sme pre lepšiu prehľadnosť do zoznamu partnerov pridali stĺpec Dokumentácia, čo na prvý pohľad napovie, či má partner pripojenú napr. zmluvu alebo inú prílohu.

Neobišli sme ani oddelenie fakturácie. Aby sme uľahčili prácu fakturantke tak, aby mohla pripraviť podklad pre poštové zásielky, doplnili sme do zoznamu partnerov predvolenú Korešpondenčnú a Dodaciu adresu. 

 

Doklady, položky dokladov

Ak používate prepočty na iné merné jednotky, určite vás poteší doplnený koeficient prepočtu. Využiť ho môžete napríklad, ak pri väčšom balení potrebujete mať predstavu, koľko kusov je na jednej palete alebo v balíku. Vďaka tomu budete vedieť oveľa jednoduchšie naplánovať naplnenie vozidla.

V doklade si môžete vybrať stĺpec pre prepočet množstva na hlavnú mernú jednotku. Budete vedieť, aké množstvo príde v kusoch, ak bola objednávka vyčíslená v paletách.

Už viac nemusíte zisťovať, aké číslo je potrebné prideliť dokladu v prípade duplicity záznamu. Pri ukladaní dokladu, skladovej karty, služby či partnera prebieha kontrola a v prípade možnej duplicity program automaticky ponúkne ďalšie voľné poradové číslo.

Z dôvodu správneho výpočtu predajnej ceny podľa skladovej ceny sme dopracovali možnosť zmeniť na doklade v rámci dátumu vyhotovenia aj časovú zložku. Podľa potreby je možné chronologicky predsúvať doklady aj v rámci jedného dňa.

Rozšírili sme funkciu pre prepočítavanie nevybaveného množstva v doklade aj pre situácie, ak vytvárate zberné doklady, napr. zberný dodací list z viacerých objednávok.

V prípade, že využívate rezervácie, tak v objednávke už nemusíte zadávať konkrétnu pozíciu v sklade. Vybaví ju výdajka príslušného tovaru z akejkoľvek pozície, takže už je to len na skladníkovi.

Potrebujete so zákazníkom vyjednávať o cene? V zozname dokladov sme doplnili infopanel Položka dokladu o ďalšie informácie, ako napr. stĺpec Manažérska prirážka, takže už obchodník nemusí otvárať doklad na získanie informácie.

Zároveň priamo v doklade v infopaneli Položka dokladu zobrazujeme aktuálnu cenu položky pred zľavou aj po zľave za hlavnú mernú jednotku. Informácia bude pre vás prínosná najmä v prípade, ak predávate v inej mernej jednotke ako je základná. Údaje boli doplnené aj do nových stĺpcov v zozname položiek aj pri tlači.

 

Hromadné funkcie

Do dokladu sme doplnili novú hromadnú funkciu – zmenu DPH na označené položky. Využijete ju napr. v prípade prenosu daňovej povinnosti podľa § 69  – ak si potrebujete dodatočne nastaviť na viac položiek nulovú sadzbu DPH.

 

Nákup

Používate nákupný košík? Zamedzili sme možnosti omylom dvakrát objednať rovnaký tovar. Určite tiež oceníte možnosť prenášania vlastných polí a textov z došlej do odoslanej objednávky. Ak ku jednej zákazke existuje viac došlých objednávok, nákupca môže dokončovať objednávanie podľa konkrétnych objednávok, nakoľko sme do ľavej časti košíka doplnili stĺpce týkajúce sa došlej objednávky.

 

Nová verzia so sebou prináša možnosť nastaviť prístupové práva aj na vytlačenie dokumentov.

Pri odosielaní faktúry emailom už nemusíte ručne dopisovať predmet emailu – program ho vyplní automaticky ako názov tlačovej zostavy a číslo dokladu. Naviac, tlačovú zostavu už môžete zasielať aj viacerým adresátom naraz jedným emailom.

 

Práca s programom

Ak pracujete len vo vybraných evidenciách, uľahčite si prácu s uloženým rýchlym panelom v hlavnom menu. Stačí, ak v ribbon menu kliknete pravým tlačidlom myši (1) a zvolíte možnosť Zobraziť rýchly panel pod Ribbon menu (2). V ďalšom kroku si vyberiete jednotlivé tlačidlá z ribbonu a pravým tlačidlom myši ich pridáte (3). Odteraz už môžete využívať uložené evidencie rýchlejšie (4).

 

Taktiež prinášame možnosť ukladať pozadie pracovnej plochy individuálne pre každého používateľa programu ONIX.

Zapracovali sme aj nové tlačové zostavy. Okrem už spomenutého Stavu na sklade s lokáciou stojí za zmienku aj  Katalógová ponuka. Môžete ju využiť v prípade, že chcete zákazníkovi zaslať zoznam vašich produktov formou katalógu bez cien. Tiež sme doplnili tlačové zostavy s jednotkovými cenami s DPH do ponuky, objednávky aj faktúry.

Skladové karty, prehľady nad skladom

Vo výbere stĺpcov v skladových kartách a službách pribudol nový stĺpec – cena s DPH. Nápomocný môže byť v oblasti maloobchodu, keď potrebujete svojho zákazníka informovať o konečnej predajnej cene.

Ak potrebujete spätne naimportovať zmenené cenníky do skladových kariet, v zozname skladových kariet určite oceníte nové stĺpce obsahujúce Názov partnera a Názov karty u partnera. Rozdelené sú podľa druhu obchodného partnera na kódy u dodávateľov, zákazníkov a kódy u konkurentov. V prípade, že ich bude viac, zobrazené budú všetky uvedené.

Aby ste si mohli vyfiltrovať len tie skladové karty, na ktorých nie sú uvedení dodávatelia, doplnili sme do filtra Dodávateľ špeciálnu položku (Nedefinovaný), ktorá dané karty zobrazí. Rovnako je možné filtrovať aj Zákazníkov, Konkurentov, Skupiny kariet a Skupiny služieb.

Potrebujete zákazníkovi zistiť informáciu o tom, koľko paliet máte na sklade? Aj do skladových kariet sme doplnili infopanel s prepočtom na odvodené merné jednotky, pričom vidíte aj informáciu o dostupnom množstve.

 

Ak máte skladové karty kategorizované podľa číselného radu, skladník môže pri kontrole v obratovej súpiske využiť nový stĺpec obsahujúci číselný rad skladovej karty. Doplnili sme ho aj do zostáv Stav na sklade a Pohyby na sklade. Aby ste mohli zinventarizovať tovar za výrobné čísla alebo tovar po vlastnostiach, vytvorili sme novú tlačovú zostavu určenú na export do excelu – Podklad k inventúre s dávkami pre import z Excelu.

Upravili sme funkčnosť programu tak, aby sme vám v prípade záujmu vedeli vytvoriť prehľad s informáciami o tom, koľko je na sklade jednotlivých podpoložiek skladačky v jednotlivých fázach rozpracovania.

Ako úplne nový plugin je možné využiť funkciu, kde pri uložení skladovej karty vie program automaticky vygenerovať EAN kód z čísla skladovej karty. Využijete to v prípadoch, ak si tlačíte vlastné čiarové kódy na tovar alebo regále v sklade a načítavate ich pomocou čítačky čiarových kódov alebo s použitím mobilného skladníka.

V neposlednom rade sme pracovali na optimalizačných úlohách. Rozdiel môžete vidieť pri otváraní obratovej súpisky alebo pri hromadnej funkcii na zmenu skupiny kariet. Aj v prípade, že využívate infopanely, už vás nebudú spomaľovať pri práci v zozname dokladov.

 

Servisný modul

Servisujete zariadenia? Doteraz bolo možné nastaviť opakované vytváranie servisných úloh len za vybraný počet mesiacov. Na základe vašich podnetov sme túto funkciu rozšírili a môžete si opakovanie nastaviť aj na kratšie časové obdobie ako jeden mesiac, tzn. aj za vybraný počet týždňov alebo dní.

Ak predávate zariadenia, z dôvodu neskorších servisov si ich po dodaní môžete automaticky zaevidovať do samostatnej evidencie. Nová verzia prináša možnosť každej z označených položiek v doklade hromadne vytvoriť prepojené doklady – pre každú položku samostatný doklad.

 

Modul BI

Pre zvýšenie efektivity práce s programom sme obmedzili parametre v analýzach len na tie, s ktorými zákazník pracuje. Zároveň sme do analýz zapracovali to, aby sa dobropisy započítavali mínusom a teda budete vidieť správne saldokonto vyfakturovaných dokladov.

 

eKasa – len vo verzii na vyžiadanie

Zmena legislatívy platná od 1.7.2019 so sebou prináša povinnosť pripojenia na systém eKasa, ktorý má zabezpečiť online pripojenie všetkých registračných pokladníc a pokladničných systémov na finančnú správu.

Aj vás zaujíma, čo všetko sa u nás zmení po prechode na eKasu? Máme zapracované nové funkcie, ktoré vám tento prechod uľahčia. Samozrejmosťou je vklad a výber z eKasy alebo  zaevidovanie reklamovaného tovaru (aj s uvedením pôvodného dokladu). Budete vedieť zaevidovať opravu v prípade, ak sa náhodou pomýlite pri vytváraní bločku a zákazník vám ho vráti. Ak si potrebujete vytlačiť skúšobný doklad, stačí zapnúť tréningový režim a vytlačí sa neplatný doklad. Zabezpečili sme fungovanie klasického predaja aj v prípade zľavy na položku či zľavy za doklad. Samozrejmosťou je možnosť uhrádzať faktúru či vytvoriť storno úhrady faktúry.

V spojitosti s predajom cez registračné pokladnice sme vylepšili aj niektoré iné funkcie. Preusporiadali sme ikony týkajúce sa predaja cez eKasu tak, aby najčastejšie používanú Úhradu cez eKasu ste mali k dispozícii na jeden klik. Naopak, obmedzili sme v dodacích listoch funkcie súvisiace s registračnou pokladnicou v prípade, že tento spôsob predaja nevyužívate. Upravili sme predaj cez doklad predajka – ak v doklade niečo nesedí, upozornenie sa zobrazí ešte pred tlačou bločku.

Potrebujete vystornovať doklad a chcete vybrať rovnaký spôsob platby ako pri pôvodnom doklade? Tento formulár sa zobrazuje už aj v prípade záporných dokladov. A v prípade, že využívate rýchle pridávanie položky do predajky, doplnili sme zobrazenie informácie o dôvode nepridania položky (napríklad ak nie je v dostatočnom množstve na sklade).

Ďalšie informácie o eKase nájdete aj na našom blogu.

Comments are closed.