28/04/2020

Evidencia partnerov v Onixe (číselník partnerov)

Číselník partnerov Číselník partnerov slúži na zadefinovanie všetkých partnerov, s ktorými prichádzate do styku, t. j. obchodní partneri, štátne inštitúcie, úrady, ale aj vlastní zamestnanci. Číselník využijete takmer na všetkých […]
05/09/2019

Import partnerov z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať partnerov z Excelu do ONIXU. Na účely importu je nutné, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov podľa tabuľky (vzorový Excel s popisom polí, ktoré sú […]
28/01/2019

Hromadné zamykanie/odomykanie zákazky

Zamykanie/odomykanie zákazky v Onixe Hromadné zamykanie/odomykanie zákaziek v Onixe slúži na rýchle zamknutie/odomknutie všetkých dokladov patriacich do danej zákazky. Doklady v zákazke je možné hromadne zamknúť a odomknúť 3 spôsobmi: – v záložke […]