Externé prepojenie

11/09/2019

Import dokladov z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať doklady do konkrétnej evidencie z Excelu. Dôležité je, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov (vzorový Excel s popisom polí, ktoré sú v programe ONIX podporované […]
11/09/2019

Import položiek dokladu z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať položky (skladové karty, služby, voľné položky) z Excelu do dokladu. Na účely takéhoto importu je nutné, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov podľa tabuľky (vzorový […]
05/09/2019

Import partnerov z Excelu

Program ONIX umožňuje importovať partnerov z Excelu do ONIXU. Na účely importu je nutné, aby stĺpce v Exceli mali požadovaný názov podľa tabuľky (vzorový Excel s popisom polí, ktoré sú […]
25/07/2018

Web API dokumentácia

Web API umožňuje čítať z programu ONIX a zapisovať do neho aj z iných aplikácií. Nižšie nájdete kompletnú dokumentáciu a niekoľko jednoduchých príkladov jej využitia: Dokumentácia   Dokumentácia umožňuje priamo […]