Vytváranie prehľadov
18/08/2016
1.70.5966
09/03/2017

1.70.5735

Rezervácie

Do programu ONIX pribudol dlho očakávaný modul rezervácií tovaru. Odteraz sa už nemusíte báť, že tovar, ktorý ste sľúbili niektorému obchodnému partnerovi, omylom predáte vy, alebo váš kolega niekomu inému. Pre viac informácií o module rezervácií kliknite tu.

Zberný doklad

Ak potrebujete vytvárať zberné doklady (napr. vytvoriť faktúru z viacerých dodacích listov) určite oceníte novú funkciu, ktorá umožňuje vytvoriť z označených dokladov prepojený doklad. Funkciu je potrebné zapnúť v obchodnom cykle nastavením väzby medzi dokladmi na M:N (NASTAVENIA – Obchodný cyklus).

Vylepšili sme aj vytváranie prepojených dokladov priamo z dokladu. Po novom dokážete jednoducho vytvoriť prepojený doklad iba s vybranými položkami dokladu.

Ceny

 • Do individuálneho cenníka na partnera je možné zapísať dohodnutú cenu priamo z dokladu a použiť ju tak pri ďalšom predaji. Funkciu je potrebné zapnúť v obchodnom cykle na vybranom type dokladu (NASTAVENIA – Obchodný cyklus). O zápise ceny do individuálneho cenníka budete upozornený hláškou v infopaneli.

 • Ak stanovujete ceny prirážkou k nákupnej cene, tak vás určite poteší nová funkcia, ktorá vám umožní zadať priamo maržu k nákupnej cene a vypočítať tak predajnú cenu. Pole na zadanie prirážky sprístupníte zaškrtnutím voľby v obchodnom cykle na vybranom type dokladu (NASTAVENIA – Obchodný cyklus).

Doklady

 • Do dokladu sme zapracovali zapamätávanie na posledne použitý Sklad. Funkcia vám uľahčí prácu pri pridávaní položiek do dokladu, ak opakovane pridávate položky z rovnakého skladu, prípadne využívate iba služby, alebo voľné položky.
 • Pribudla aj funkcia na hromadnú zmenu skladu na položkách dokladu. Funkciu nájdete v hromadných funkciách, alebo ju vyvoláte zmenou skladu na doklade (viď obr. nižšie).

 • Pri zmene interného rozúčtovania na doklade sa vás po novom program spýta, či si prajete zmenu aplikovať aj na položky dokladu. Dokážete tak jednoducho hromadne zmeniť interné rozúčtovanie na všetkých položkách dokladu.
 • V doklade nájdete po novom infopanel s hmotnosťou. Ak objednávate dopravu na základe hmotnosti, bude tento infopanel pre vás určite prínosným.
 • Do zoznamu dokladov sme pridali možnosť zobraziť, filtrovať a tlačiť adresy a kontaktné údaje uložené na doklade. Stĺpce zobrazíte nastavením tabuľky v zozname dokladov (Pravé tlačidlo myši nad zoznamom – Výber stĺpcov).
 • Zjednodušili sme vytváranie vyúčtovacej faktúry pokiaľ bola uhradená predfaktúra. Po novom už nie je nutné vytvárať vyúčtovaciu faktúru z predfaktúry, aby sa dotiahli odpočty. Program to spraví pri vytvorení akéhokoľvek prepojeného dokladu v rámci zákazky.

Práca so zákazkou

 • Pri kópii dokladu sa po novom kopíruje aj číslo zákazky. Ak chcete skopírovaný doklad odpojiť od zákazky, ako to bolo v pôvodnej verzii, je potrebné zmeniť v záložke Detaily Zákazku na hodnotu (Nová zákazka).
 • Sprehľadnili sme pole zákaziek – do zákazky sme pridali popis a partnera, podľa ktorého môžete aj filtrovať medzi zákazkami.
 • Zákazku je možné po novom automaticky prenášať aj do interného rozúčtovania a zabezpečiť tak prehľad o zákazke až na úrovni účtovníctva. Funkciu je potrebné zapnúť na konkrétnom internom rozúčtovaní zaškrtnutím voľby Prepojený s číselníkom Zákazky.

Maloobchod

 • Do dodacích listov pribudla možnosť tlače pokladničného dokladu cez ECR. Dodacie listy tak môžete využiť pri maloobchodnom predaji.
 • Pokladničné doklady z dodacích listov môžete tlačiť aj hromadne.

Partneri

 • Do partnerov pribudla záložka Dokumentácia, kde môžete ukladať rôzne prílohy súvisiace s partnerom.
 • Číselník partnerov dokážete po novom pohodlne naplniť importom z Excelu cez hromadnú funkciu.
 • Súčasťou nastavenia na partnerovi je po novom aj možnosť nastaviť fakturačný kredit. Táto funkcia zabezpečí, aby ste partnerovi nevyfakturovali tovar za peniaze, ktoré by vás mohli dostať do problémov. Skôr, než partnerovi vystavíte ďalšiu faktúru, bude musieť uhradiť už vystavené faktúry.
 • Taktiež dokážete zablokovať fakturáciu pre partnera, ktorý má neuhradené faktúry po splatnosti.
 • Zapracovali sme nové funkcie, ktoré by mali výrazne obmedziť vznik duplicít v číselníku partnerov, ktoré sa mohli vyskytnúť v dôsledku synchronizácie dokladov s účtovníctvom.

Sklad

 • Do tlače obratovej súpisky sme pridali hodnoty filtrov, ktoré sa vytlačia priamo na doklade a nemusíte ich tak už ručne dopisovať.
 • Uzávierky skladu je možné generovať rozúčtované podľa interného rozúčtovania nastaveného na položkách dokladov.

Kalendár a úlohy

 • Súčasťou obchodného cyklu môže byť od tejto verzie ONIXu udalosť, ktorá sa automaticky pridá do kalendára.
 • Úlohy, ktoré sa vytvárajú z obchodného cyklu už nemusia byť vytvárané automaticky bez vedomia používateľa. V obchodnom cykle je možnosť nastaviť vytváranie týchto úloh na otázku, alebo manuálne, ako prepojená úloha z hlavného menu podobne ako prepojené doklady.

Program

 • Program ONIX od tejto verzie podporuje simultánne spustenie viacerých firiem naraz bez potreby odhlásiť sa z jednej firmy a prihlásiť do ďalšej.

Comments are closed.