1.70.5735
28/12/2016
Uzávierky skladu
04/05/2017

1.70.5966

Nové funkcie komponentov

Od novej verzie vám program umožní nastaviť na vybraných poliach predvolené hodnoty. Vďaka tejto funkčnosti už nemusíte manuálne nastavovať napríklad rovnaké texty, ktoré opakovane používate na dokladoch. Na vybraných komponentoch si viete nastaviť, čo sa má automaticky vypĺňať pri vytvorení nového dokladu, alebo iného záznamu.

Taktiež viete nastaviť, ktoré polia sú povinné pri vytváraní dokladov, čo vám umožní znížiť chybovosť z nepozornosti.

 

Doklady

Program vám dáva možnosť nastaviť si vytvorenie viacerých prepojených dokladov zo zdrojového dokladu, alebo možnosť vytvorenia len jedného dokladu. Pokiaľ zvolíte možnosť vytvorenia len jedného prepojeného dokladu, už by sa vám nemalo stať, že omylom vystavíte napr. opakovanú faktúru z toho istého dodacieho listu.

Ak potrebujete zabezpečiť, aby ste nevytvorili doklad na neplatiča, odporúčame vám využiť funkciu na blokovanie vytvárania dokladov. Túto funkciu je možné nastaviť na všetkých typoch dokladov a na vami vybraných partnerov. Po zapnutí tejto voľby vám program zakáže vytvoriť nový doklad na partnera, ktorý má faktúry po splatnosti.

Zákazky

Synchronizácia s účtovníctvom umožňuje preniesť číselník zákaziek do účtovného programu už aj bez nutnosti vystavenia dokladu. Môžete tak nahrávať účtovné doklady rozúčtované na zákazky aj pred finálnym fakturovaním zákazky.

Číselník so zoznamom zákaziek nájdete od tejto verzie aj v hlavnom menu programu na záložke OKOLIE Zákazky.

Importy

Import dokladov a skladových kariet z Excelu podporuje import mernej jednotky.

Cenníky

V cenníkoch si dokážete odfiltrovať zmenené záznamy pomocou nového filtra Individuálne ceny.

Skladové karty

Skladové karty typu skladačka je možné vyskladať z viacerých skladov. Nemusíte sa viazať pri vytváraní skladačky na jej použitie len z jedného skladu.

Tlač

Zoznamové tlačové zostavy obsahujú vypísané použité filtre na tlačovom výstupe.

Úlohy

Na úlohách, ktoré sú automaticky vytvorené z dokladov je možné od tejto verzie meniť zákazku a partnera.

Účtovníctvo

Do komponentu na nastavovanie účtov bola zapracovaná nová funkcia na vstup do číselníka účtov, ktorá vám umožní jednoduchší výber účtov z účtového rozvrhu.

Comments are closed.