2.01.6363
27/06/2017
Web API dokumentácia
25/07/2018

2.60.6867

Emailové notifikácie

 • Do novej verzie sme zapracovali Emailové notifikácie. Pomocou nich môžete informovať vašich zákazníkov napríklad o stave objednávky, jej zaevidovaní, spracovaní, prípadne vybavení. V číselníku emailových notifikácií si môžete vytvoriť ľubovoľný počet emailových správ, ktoré chcete rozposielať (1.). Zároveň si môžete zadefinovať aj stav, aký má doklad nadobudnúť po odoslaní emailovej správy (2.). Tá sa odošle na kontaktnú osobu uvedenú v doklade (3.) a zároveň sa automaticky uloží aj do príloh dokladu. V zozname objednávok už na prvý pohľad uvidíte, že zákazník bol o stave objednávky informovaný. Ak potrebujete vybaviť viac dokladov naraz, ušetríte si čas využitím hromadnej funkcie.

 

 

Stavy dokladov

 • Stavy dokladov sme zautomatizovali. Už ich nemusíte nastavovať iba ručne, ale podľa prepojeného dokladu vám ich program nastaví automaticky. V číselníku stavov si napríklad zadefinujte, že ak sa objednaný tovar vydá zo skladu, obchodník uvidí, že objednávka je „dodaná“. Alebo ak sa vystaví faktúra, stav objednávky sa zmení na „vyfakturovaná“. Rovnakým spôsobom si môžete zadefinovať stavy pre akýkoľvek typ dokladu.

 

 

Práca s programom

 • V prípade hľadania dokladu, zákazky, karty alebo partnera si už nemusíte jeho názov alebo číslo značiť na papier. Vo všetkých evidenciách alebo zoznamoch máte možnosť kopírovať hodnotu bunky cez klávesovú skratku Ctrl+C alebo cez pravé tlačidlo myši výberom možnosti Kopírovať. Skopírovanú hodnotu jednoducho vložíte do vyhľadávacieho poľa a filtrovanie záznamov bude ešte jednoduchšie.

 

 

 • Pridali sme tiež možnosť podmieneného formátovania v zoznamoch. Farebne si viete odlíšiť záznamy a doklady podľa vami zvoleného poľa a podmienok. Program vám môže napríklad na zeleno podfarbiť všetky objednávky, ktoré majú stav Uzavretá, alebo na červeno podfarbiť faktúry, ktoré sú po splatnosti.
 • Zmenili sme vzhľad filtrov v celom programe. Veríme, že prínosom bude táto zmena najmä v analýzach, kde sú filtre zároveň prehľadne zoskupené.
 • Zmenili sme tiež vizuálne zobrazenie ukončených úloh. Už ich neuvidíte neprehľadne prečiarknuté, ale iba farebne odlíšené a naďalej budú čitateľné.
 • V novej verzii nájdete vylepšené aj označovanie dokladov. Ak pracujete so stĺpcom OZN, stačí vám už len jeden klik a záznam sa označí. Alebo využite medzerník na klávesnici a záznamy sa budú označovať/odznačovať každým jeho stlačením bez ohľadu na to, v ktorom stĺpci sa nachádzate.

 

Cenníky

 • Aby ste mali okamžitý a lepší prehľad, akú cenu svojmu partnerovi zadávate na doklad, pridali sme podfarbenie cenníkových cien na položke dokladu. Podľa toho, či je cena z individuálneho cenníka pre konkrétneho partnera alebo z katalógového predajného cenníka, podfarbí sa na modro alebo na zeleno. V prípade, že zadávate štandardnú cenu, pole nebude podfarbené vôbec.

 

 

Hromadné funkcie

 • Všetky hromadné funkcie budete spúšťať len nad označenými a zobrazenými záznamami. Už sa Vám nemôže stať, že použijete hromadnú funkciu na záznamy, ktoré nemáte vyfiltrované. Vždy upravíte len záznamy, ktoré máte označené a zároveň aj vyfiltrované (zobrazené).

Vlastné polia

 • Vlastné polia na dokladoch si môžete nastaviť už aj hromadne. V príslušnej evidencii dokladov v záložke Hromadné funkcie si vyberiete, ktoré vlastné pole chcete dokladom nastaviť/zmeniť a zadáte novú hodnotu. Zmena sa aplikuje na všetky označené vyfiltrované záznamy.

 

 

Partneri

 • Aj v Partneroch pribudla hromadná funkcia – na zaradenie partnerov do skupín. Rovnako ako pri ostatných hromadných funkciách, aj táto sa aplikuje na označených vyfiltrovaných partnerov.
 • Ďalším vylepšením je zobrazovanie vlastných polí z partnerov aj v dokladoch. Ak si napr. na partnerovi evidujete dodatočné informácie pomocou vlastných polí, uvidíte ich už aj v dokladoch:

 

 

Zákazka

 • V záložke Okolie sme do evidencie zákaziek pridali Dátum založenia a Dátum ukončenia obchodného prípadu. Ak sledujete dobu vybavenia zákazky, určite využijete sledovanie celého obchodného prípadu  pomocou týchto dátumov. Dátum založenia sa vyplní automaticky s vytvorením zákazky.

 

Doklady

 • Do zoznamu dokladov sme pridali stĺpec Dátum poslednej úhrady.  Na prvý pohľad už zo zoznamu dokladov uvidíte, kedy vám zákazník faktúru uhradil, čiže aj dátum, kedy bol k dokladu vytlačený pokladničný doklad. Stĺpec vyberiete cez Výber stĺpcov v zozname dokladov.
 • Okrem dokumentácie na doklade (napr. vytlačené a poslané ponuky, zmluvy, faktúry) je možné v novej verzii pridávať dokumentáciu aj na položky dokladu. Rôzne technické výkresy, obrázky, alebo grafické návrhy tak máte napr. v ponuke stále k dispozícii a nemusíte ich hľadať na iných miestach.

 

Modul BI – Prehľady

 • Do prehľadov bola zapracovaná možnosť odosielať ich ihneď emailom. V hornej časti po kliknutí na Poslať email teraz a zadaní emailu bude prehľad odoslaný adresátovi v tej podobe, ako ho vidíte zobrazený. Využijete to v prípade, ak potrebujete napr. šéfovi odoslať pripravené prehľady okamžite, napr. ako podklad na poradu.

 

 

Modul BI – Analýzy

 • Do všetkých analýz bola doplnená možnosť skryť údaje  Celkom (medzisúčet) a Konečný počet (Súčet), ak ich v tabuľke analýz nepotrebujete. Nastavenie nájdete v každej analýze, na záložke Pokročilé funkcieMedzisúčty a Súčty. Využijete ho v prípadoch, kde zobrazenie súčtov nemá zmysel, napr. pri porovnávaní plánu a reality.

 

 

 • Ďalším vylepšením v module analýz je pokročilejšie nastavenie grafov – tzv. Expertné nastavenie grafu. Túto funkčnosť využijete vtedy, ak si potrebujete prispôsobiť graf presne podľa vašich požiadaviek – napr. si zmeniť farbu pozadia v grafe, alebo si v legende označiť, ktoré údaje sa majú zobraziť, aký široký má byť stĺpec grafu a pod.

 

Konektor pre automatizovaný import a export (riešenie pre E-shopy)

 • Program Onix ponúka od tejto verzie modul pre automatické prepojenie vášho externého systému, ktoré vám dokáže ušetriť množstvo času. Je vhodné najmä pre e-shopy, ktorým umožňuje automaticky zaevidovať objednávku do systému ONIX bez nutnosti manuálneho prepisovania, prípadne aktualizovať produkty na webe, ich ceny, obrázky, prípadne skladové stavy. Pre viac informácii kontaktujte podporu ONIX.

 

 

 

Comments are closed.