Všeobecné ovládanie systému – Hlavné menu, Vyhľadávanie a filtrovanie
11/05/2017
2.60.6867
06/11/2017

2.01.6363

Cenníky

 • Pri zmene partnera na doklade sa automaticky dotiahnu individuálne ceny na partnera do dokladu. V prípade, že ide o nákupný doklad (odoslaná objednávka, došlá faktúra, príjemka), tak program automaticky nastaví nákupnú cenu na položky dokladu.

Doklady

 • Ak využívate pri vytváraní dokladov veľké popisy položiek, tak určite oceníte možnosť zväčšiť políčko s popisom.

 

 • Program umožňuje vytvoriť novú evidenciu dokladov, ktoré slúžia ako šablóna. Z takýchto dokladov je potom možné vytvárať štandardné doklady. Evidenciu určite oceníte, pokiaľ sa vám niektoré obchodné prípady opakujú a potrebujete napríklad pravidelne fakturovať podobným spôsobom.
 • Po novom si program pamätá, koľko položiek ste už vybavili (napr. pri vytváraní čiastočnej faktúry z objednávky) a automaticky vám pri vytvorení ďalšieho dokladu ponúkne už iba nevybavené položky a rozdielové množstvo. To znamená, že ak čiastočne vyfakturujete tovar, tak pri budúcej faktúre už nebudete musieť manuálne ponižovať množstvo, alebo mazať položky, lebo program to vykoná za vás. Táto funkcia je dostupná medzi všetkými typmi prepojených dokladov.
 • Stavy dokladov je možné nastavovať cez novú hromadnú funkciu. Jednoducho si tak urobíte poriadok naraz vo viacerých dokladoch. Funkciu nájdete v každej evidencii dokladov v menu Hromadné funkcie.

Zákazky

 • Do evidencie zákaziek sme zapracovali nové filtre, ktoré vám umožnia lepší prehľad v aktuálne rozpracovaných obchodných prípadoch. Nájdete tu možnosť nastaviť aktívnosť zákazky a následne podľa toho filtrovať. Taktiež pribudla možnosť fulltextového vyhľadávania.
 • V zozname zákaziek je už možné vytvárať aj pohľady a nastaviť si tak rôzne filtre, čím šetríte čas do budúcna.

 • Info panel s prehľadom o zákazke nájdete v novej verzii vo všetkých oknách, kde sa nachádza zákazka, alebo položky dokladov. Jednoducho tak nájdete všetky súvisiace doklady so zákazkou, napríklad aj v oknách ako Pohyby na sklade, Financie, alebo v samotnom zozname Zákaziek.

 • Informácie o zákazke (Partner, Popis) je možné vytiahnuť do zoznamu dokladov a podľa toho aj filtrovať. Táto funkcia vám umožní pridať si do zoznamu nákupných dokladov stĺpec s partnerom, pre ktorého nakupujete tovar, alebo názov zákazky na ktorú nakupujete.

Interné rozúčtovanie

 • V evidenciách interného rozúčtovania pribudol filter na Neaktívne záznamy. Po novom už nebudete vidieť v zoznamoch interného rozúčtovania všetky záznamy, ale iba tie, ktoré sú aktívne. Neaktívne záznamy sa vám zobrazia iba po aplikovaní tohto nového filtra.

Intrastat

 • Program umožňuje od tejto verzie automaticky vygenerovať XML súbor pre odoslanie hlásenia INTRASTAT na portál colnej správy. Hlásenie nájdete v okne Pohyby na skladoch, kde po zvolení príslušného obdobia použijete tlačidlo Export do XML. Okrem toho je možné vytlačiť z programu aj podrobný podklad pre manuálne vyplnenie hlásenia Intrastat.

 

Vlastné polia na formulároch

 • Na vlastných poliach na formulároch je možné pridať možnosť na zadanie preddefinovaných textov. Touto funkciou dokážete ušetriť množstvo času pri následnom vypĺňaní polí.

Tlač

 • Pri tlači zoznamu dokladov sa od novej verzie zotrieďujú doklady rovnako, ako máte zotriedené údaje v okne programu. To znamená, že ak si chcete vytlačiť zoznam dodacích listov zotriedený po partneroch, tak je potrebné si pred tlačou zotriediť najskôr doklady. Takto viete cez jeden tlačový výstup vytlačiť údaje rôznym spôsobom zotriedené. Funkcia je dostupná iba pre systémové tlačové zostavy.

Skladačky

Modul skladačiek bol rozšírený o nové možnosti. Využitie skladačiek tak má v programe dvojaký charakter:

 1. Predaj zložených kariet
  Tento spôsob je vhodný v prípade, že potrebujete predávať sady produktov. Napr. ak predávate darčekové koše a nechce sa vám pri vytváraní každého dokladu nanovo nahadzovať rovnaké položky do dokladu, môžete využiť skladačky na tento účel a výberom jednej skladačky tak pridáte na doklad všetky potrebné komponenty.
 2. Výroba
  Tento spôsob je vhodný v prípade výrobných firiem, ktorým umožňuje nadefinovať receptúru na výrobu nejakej skladovej položky a postupne vydávať spotrebované zásoby do výrobu. Zároveň po vyrobení je možné výrobok naskladniť ako hotový produkt a použiť ho pri fakturácii zákazníkovi ako klasickú skladovú zásobu.

V prípade, že chcete využívať modul Skladačky a potrebujete viac informácii o jeho možnostiach, kontaktujte naše konzultácie. Radi vám poradíme so správnym výberom spôsobu využitia a nastavenia nových funkcií pre vás.

 

Comments are closed.