preddavky

28/07/2016

Vyúčtovacia faktúra

Vyúčtovacia faktúra je faktúra, ktorú vystavujete po dodaní tovaru alebo služby, ktorú zákazník zaplatil vopred na základe predfaktúry. Keďže predfaktúra nie je daňový doklad, je nutné po reálnom dodaní tovaru […]
27/07/2016

Faktúra k zálohe

Faktúra k zálohe je špeciálny daňový doklad, ktorý je potrebné vystaviť v prípade, že vám zákazník poslal úhradu preddavku na základe predfaktúry a tovar mu bude dodaný v inom mesiaci, […]
26/07/2016

Predfaktúra

Predfaktúra sa používa v prípade, že požadujete úhradu za dodanie tovaru, alebo služby vopred. Výhodou predfaktúry je, že nejde o daňový doklad, a teda jej vystavenie vám neovplyvní hospodársky výsledok, […]