Automatická aktualizácia kurzového lístka
25/08/2022
Intrastat
25/08/2022

Novinky vo verzii 22.08.1211

Umožnili sme meniť poradie položiek v dokladoch so skladačkami

V dokladoch, ktorého súčasťou sú skladačky sme umožnili zmeniť poradie položiek. Je možné presúvať položky, skladačky aj podpoložky skladačky v rámci danej úrovne, aby sa podpoložka nedostala mimo svojej štruktúry.  Skladačku presúvame vždy ako celok.


Automatická aktualizácia kurzového lístka

Používateľ, ktorý vystavuje zahraničné doklady už nemusí ručne sťahovať denný kurzový lístok. Návod na zapnutie nájdete na tomto odkaze https://onix.kros.sk/cenniky/novinky-vo-verzii-22-03-1151-2/

Pri importe skladových kariet, služieb a zariadení do Onixu sme zohľadnili práva na číselné rady

Pri importe kariet cez xls/API sa karty párujú len s kartami, na ktoré má používateľ nastavené práva, ak takúto kartu program nenájde, tak založí novú. Odporúčame prehodnotiť užívateľské práva, nakoľko môže nastať situácia, že pri importe program založí kartu, ktorá sa už v programe nachádza, ale nachádza sa v číselnom rade, na ktorý nemá používateľ právo.

Do importu skladových kariet sme pridali stĺpec typ manažérskeho ocenenia

Importom z Excelu sme umožnili hromadne zmeniť/nastaviť typ manažérskeho ocenenia skladových kariet, služieb a zariadení.

Používateľ teraz môže importom hromadne nastaviť na skladových kartách skladačkách, aby sa manažérske ocenenie rovnalo nezadané (aby sa manažérska cena napočítala súčtom z podpoložiek).

Viac informácií nájdete na https://onix.kros.sk/sklad/import-skladovych-kariet-sluzieb-a-zariadeni-z-excelu/

Pri pridaní skladovej karty do nákupného košíka z číselníka kariet program zohľadní filter skladu

V prípade, že používateľ pridá položku do košíka z číselníka skladových kariet, tak sa zohľadní vyfiltrovaný sklad, ktorý sa následne prenesie aj do vygenerovanej odoslanej objednávky.

Stiahnite si novú verziu.

Comments are closed.