Uzávierky v systéme eKasa
04/11/2019
Inventúra z podkladu
09/01/2020

4.00.1000

Novinky vo verzii 4.00.1000

 

eKasa

Zmenu legislatívy a s tým súvisiaci prechod na systém eKasa, sme už avizovali v predošlých verziách. Od 1.1.2020 je k dispozícii už len jedna verzia ONIXu, kompatibilná s registračnými pokladnicami v systéme eKasa. Podporovanými pokladnicami sú: Fiscal Pro VX520, EURO pokladnice rady 50 a 150, EFOX WiFi a Varos FT4000B.

V programe viete urobiť všetky bežné operácie: klasický predaj, úhradu faktúry, opravu bločku, či vrátenie. Taktiež urobíte vklad a výber, paragon či neplatný doklad v tréningovom režime.

 

 

Postup pre prácu v programe nájdete na našom centre podpory v príslušných článkoch (napr. Maloobchodný predaj cez eKasu, Úhrada faktúry cez eKasu…).

 

Inventúra

Vyskúšajte inventúru po novom! V novej verzii sme zapracovali nový modul Inventúry, kde sme podporili efektívne funkcie známe z programu Excel: editovateľná tabuľka, rýchle zadávanie hodnôt do buniek bez potreby otvárať nové okná, vzorce, rýchlosť načítania veľkého množstva položiek. Zároveň je táto inventúra napojená na ONIX, takže jedným klikom sa do nej dotiahnu všetky skladové karty aj s ich účtovným stavom, v prípade potreby sa jedným klikom aktualizujú údaje (ak sa medzičasom stavy zmenili) a opäť jedným klikom vygenerujete manká a prebytky na sklade.

Inventúru nájdete v menu Sklad (1). Inventúr môžete pridať počas roka koľkokoľvek (2), aktuálne rozpracovanú si vždy uložte a kedykoľvek sa ku nej vrátite. V inventúre zadajte dátum a čas, ku ktorému inventarizujete (3). Načítajte karty a ich účtovné zostatky k tomuto dátumu (4), doplňte skutočné stavy, ktoré vyplynuli z inventúry (5). V prípade, ak medzičasom nastali zmeny v dokladoch, dajte si aktualizovať účtovné stavy (6). A na záver vygenerujte manká a prebytky (7), ktoré sa generujú z hodnôt v stĺpci USER_AMOUNT (7), čo je vypočítaný inventarizačný rozdiel ako rozdiel medzi účtovným a skutočným stavom.

 

 

Doklady, položky dokladov

V zozname dokladov sme obohatili infopanel Faktúry po splatnosti o ďalšie užitočné informácie. Pridali sme napr. stĺpec Zostáva uhradiť a tiež Typ dokladu. Pri zoskupení podľa neho vidíte aj sumárnu hodnotu za všetky doklady:

 

 

Do skladových príjemok sme pre rýchlu kontrolu doplnili stĺpec so sumou bez vedľajších nákladov.

V infopaneli Prehľad o zákazke nájdete aj Externé číslo, vhodné najmä pri došlých dokladoch.

Upravili sme funkčnosť rozbaľovacieho zoznamu pri pridávaní položky do dokladu. Už vás nebudú mýliť položky tučným písmom, ktoré boli zobrazené duplicitne ku štandardným položkám na sklade. Zároveň sa vždy pri akomkoľvek zvolenom sklade zobrazujú aj služby a voľné položky.

Pre lepšiu kontrolu sme doplnili upozornenie do prevodiek pre prípady, ak spätne meníte údaje na prevodke, ktoré môžu ovplyvniť stav na sklade (výdaj do mínusu).

 

Hromadné funkcie

Do nastavenia filtrov vo všetkých formulároch sme pridali tlačidlo na vyčistenie zapnutých filtrov. Pomôže vám, ak neviete nájsť nejaký doklad, pretože máte pozapínané rôzne filtre.

 

 

Hromadnú tlač označených záznamov sme upravili tak, aby sa tlačili iba tie záznamy, ktoré boli v evidencii zobrazené. Už sa vám nestane, že sa omylom vytlačí doklad, ktorý síce bol označený, ale podľa nastavených filtrov ste ho vo výbere nemali.

 

Rezervácie

Sledujete na dennej báze ako sa vám pripravujú objednávky, či môžete už tovar vyskladniť, alebo ešte stále čakáte na príjem do skladu? Do zoznamu objednávok sme zapracovali novú signalizáciu, podľa ktorej viete rýchlo vyhodnotiť, ktoré objednávky viete spracovať pre zákazníka a ktoré ešte musia počkať. Program na základe vnútorného mechanizmu vyhodnocuje, v akom množstve bol tovar objednaný, či už je na sklade, prípadne či ste ho už vydali. Prepočet prebieha jednak na úrovni položiek a jednak na úrovni dokladu. V zozname objednávok tak môžete vidieť objednávky v rôznych stavoch:

 

 

Vo všeobecnosti sa oplatí venovať objednávkam ktoré majú zelenú guličku – lebo sú úplne pripravené na odber (všetky položky sú k dispozícii na sklade), prípadne žltú guličku – tie sú čiastočne pripravené na odber (časť položiek je k dispozícii na sklade, alebo časť rezervovaného množstva je k dispozícii na sklade).

 

Prepojené doklady

Potrebujete zabezpečiť, že napr. vytvorená ponuka musí byť riadne spracovaná a odsúhlasená a až potom je možné ju preklopiť do došlej objednávky? Môžete na to využiť napr. jedno z nových nastavení, pri ktorom sa prepojený doklad môže vytvoriť iba zo zamknutého dokladu.

Viete už na úrovni došlej objednávky, aké má mať tovar alebo služba zaúčtovanie? Dotiahnite si ho už v tomto kroku obchodného prípadu a do faktúry sa prenesú účty podľa nastavenia obchodného cyklu. Účtovníčka tak nemusí prácne nastavovať zaúčtovanie až v poslednom kroku pred synchronizáciou do Omegy.

Rovnako viete využiť doplnené zaúčtovanie aj v dodacom liste. Dôvodom môže byť predaj cez maloobchod, keď podľa zaúčtovania potrebujete rozdeliť dennú tržbu do účtovníctva.

Refakturujete nakúpený materiál s určitou prirážkou svojmu zákazníkovi? Už si nemusíte ručne vypočítavať predajnú cenu niekde na papieri z nákupnej ceny. V nastavení programu je možné zapnúť prenos nákupnej ceny do manažérskej a k nej prihodiť predvolenú prirážku. Program automaticky dopočíta predajnú cenu vo faktúre.

 

 

Skladové karty, prehľady nad skladom

Pri práci v zozname skladových kariet sa môžete rýchlo prekliknúť do položiek dokladov, ktoré už budú ofiltrované na príslušnú kartu.

Do zoznamu sme zároveň doplnili informáciu o tom, či karta má nejakú prílohu (v dokumentácii).

 

Skladačky

Predávate skladačky? Tie sa môžu predávať dvojakým spôsobom – napr. darčekový kôš, pri ktorom vyskladňujete priamo jednotlivé jeho časti (čokoláda, káva, oriešky) alebo výrobok, ktorý je potrebné najskôr vyrobiť z jednotlivých komponentov a predáva sa skladačka ako celok (stôl pozostávajúci z dosky, nôh, skrutiek…). Ak si zákazník objedná naraz oba typy skladačiek, od novej verzie je možné v rámci jednej objednávky rezervovať a ďalej pracovať s oboma naraz v jednom doklade. Stačí si na skladovej karte predvoliť, s ktorou úrovňou má program pracovať. Pre darčekový kôš sa budú rezervovať jednotlivé potraviny, a pre stôl samotný stôl. Program bude v každom okamihu správne signalizovať, čo a v akej miere je už dostupné na sklade.

 

 

Pre správne nastavenie programu a prácu s týmito skladačkami kontaktujte náš hotline.

 

Partneri

Do číselníka partnerov sme doplnili nové polia. Pre dodaciu aj korešpondenčnú adresu si môžete zadefinovať strediskoprevádzku, konečného príjemcu aj miesto určenia. Tieto sa vám následne zobrazia aj v doklade.

Overenie správnosti partnera podľa IČ DPH si viete zapnúť aj v číselníku partnerov, už pri jeho pridávaní, alebo pri oprave údajov.

 

Cenníky

V dokladoch sme upravili funkciu aktualizácie cien pri zmene partnera tak, aby sa ceny nevynulovali, ak na partnera neexistuje žiaden cenník.

Ak často pracujete v cenníkoch a upravujete si ceny, program vám tie zmenené podfarbí, aby ste si ich vedeli pred zatvorením cenníka skontrolovať

 

Servisný modul

Pre firmy, ktoré predávajú alebo prenajímajú rôzne stroje a iné zariadenia, sme zapracovali niekoľko menších vylepšení. Pri zadávaní servisného zápisu pre konkrétnu firmu sa zoznam zariadení ofiltruje iba na tie, ktoré tomuto partnerovi prináležia.

 

 

Do formulára dokladu sme pridali infopanel s dodatočnými údajmi o zariadení – výrobnom čísle a umiestnení u partnera, aby ste ich mali stále na očiach.

 

Tlač

Nabaľujú sa vám zbytočné prílohy ku dokladom zakaždým, keď ho vytlačíte? Môžete si to riadiť sami. Vypnite si automatickú archiváciu dokumentácie a pri tlači dokladu použite novú funkciu Uložiť do príloh.

 

 

Na podnet zákazníkov sme dopracovali tlačidlo pre rýchlu tlač 4 kópií (napr. dodacieho listu).

Používate iného poštového klienta ako je Microsoft Outlook? Odosielanie emailov priamo z Onixu je možné už aj napr. cez Thunderbird alebo eM Client.

 

Inštalácia novej verzie

Od novej verzie môžete inštalovať nové verzie programu ONIX efektívnejšie a rýchlejšie, bez zbytočného zdržania. Stačí nainštalovať verziu iba na server. O inštaláciu na ostatných klientských počítačoch sa už postará samotný inštalátor. Po spustení programu ONIX sa overí, či je na serveri vyššia verzia a jediným odkliknutím oznamu sa preinštaluje verzia aj na vašom počítači.

 

  

Tip: Uvedená funkcia sa vám prejaví, ak ste už mali nainštalovanú minimálne verziu 3.90.8050  (resp. 3.91.8512 eKasa) alebo vyššiu.

 

Import z excelu

Využívate import z excelu pre pridávanie dokladov, prípadne položiek do dokladov? Pri založení novej skladovej karty počas tohto importu, sa na kartu doplnia nové informácie, napr. hmotnosť, cena alebo vlastné polia.

 

WEB API – napojenie externých aplikácií

WEB API, pomocou ktorej vie program komunikovať s externými aplikáciami (napr. s e-shopom), sme rozšírili o ďalšie údaje. Pomocou filtra viete prenášať skladové karty iba z konkrétneho skladu, doplnili sme hmotnosť dokladu pre napojenie na dopravné spoločnosti, prípadne údaje o partnerovi uložené na doklade.

 

Expedičný systém Chameleoon

Využívate služby prepravných spoločností pre odosielanie tovaru vašim zákazníkom? Program ONIX umožňuje napojenie na expedičný systém Chameleoon. Ten prepája systémy dopravcov so systémom ONIX, čím umožňuje expresné vytváranie a efektívne vybavovanie objednávok prepravy.

 

 

Bližšie informácie nájdete na našom centre podpory, v článku Expedičný systém Chameleoon.

 

Comments are closed.