Začiatočné stavy na sklade
03/12/2018
Hromadné zamykanie/odomykanie zákazky
28/01/2019

3.80.8001

Inventúra

Koniec roka so sebou prináša nutnosť zinventarizovať skladové zásoby. S novou verziou programu ONIX už nemusíte vypočítavať rozdiely medzi skutočným a účtovným stavom zásob ručne. Program ich vypočíta na základe zadefinovaných údajov automaticky.

Inventúru môžete vykonať pomocou externého zariadenia (mobilný skladník) postupným snímaním čiarových kódov jednotlivých zásob v sklade alebo si pripravte podklad do excelu. Po naimportovaní týchto údajov do programu kliknutím na jediné tlačidlo program dotiahne účtovné stavy a zároveň vypočíta inventarizačné rozdiely. V závislosti od nastavenia obchodného cyklu sa zo zistených rozdielov vygenerujú manká a prebytky.

 

Servisný modul

Predávate zariadenia, ktoré následne aj servisujete? V takom prípade určite potrebujete sledovať špecifické informácie a pracovať s týmto zariadením inak ako s klasickou skladovou kartou. Preto bola na skladovú kartu dopracovaná voľba Zariadenie a v prípade jej zapnutia sa na skladovej karte zobrazia ďalšie nové polia: Partner, Umiestnenie a Výrobné číslo. Zariadenia si môžete aj samostatne vyfiltrovať v zozname skladových kariet.

Potrebujete na predané zariadenie vykonať servis? Do dokladu je možné vybrať konkrétne zariadenie z číselníka skladových kariet, ktoré idete servisovať. V prípade výmeny náhradného dielu či spotreby pomocného materiálu stačí do dokladu doplniť položku a program v závislosti od nastavenia obchodného cyklu položku aj vyskladní. Rovnako je možné zaevidovať prácu, ktorá bola v rámci zásahu vynaložená.

V zozname skladových kariet pribudol aj infopanel s prehľadom dokladov, čo umožní rýchly náhľad na to, či sa robia servisy na zariadenia a tiež ako často. Jedným klikom tak zistíte, či bude efektívnejšie zariadenie vymeniť za nové alebo naďalej servisovať u zákazníka.

Samozrejmosťou je možnosť nastaviť automatické generovanie dátumu pravidelnej prehliadky/revízie aj s jej frekvenciou (napr. každé dva roky). Program môže byť nápomocný aj s ich plánovaním v dostatočnom časovom predstihu. Stačí, ak si určíte počet dní, koľko vopred sa má upozornenie zobraziť. Následne môžete revíznemu technikovi vytlačiť zoznam revízií na vybrané obdobie (napr. na najbližší týždeň) a on si ich vie naplánovať.

 

Opakovaná fakturácia

Pravidelné vytváranie prepojených dokladov určite oceníte aj v prípade pravidelnej fakturácie. Stačí, ak si na doklade, ktorým môže byť zmluva s partnerom,  vyberiete frekvenciu, ako často sa doklady generujú (napr. každý mesiac) a dátum prvej predpokladanej realizácie. Následne máte možnosť hromadne všetkým označeným partnerom vytvoriť faktúry v daný deň. Naviac, po jednorazovom zadaní pripomienky vás program vždy x dní vopred upozorní, že je čas fakturácie. Po vytvorení faktúry program posunie na zmluve dátum predpokladanej realizácie o mesiac.

Hromadné funkcie

Ak pracujete s väčším množstvom položiek, určite oceníte nové možnosti hromadnej práce s položkami.

–  Skladovým kartám je možné hromadne prideliť skupiny skladových kariet.

–  V rámci úvodného importu skladových kariet z Omegy je možné nastaviť, že ide o kartu s výrobným číslom.

 

Zákazka

V predchádzajúcej verzii bola zapracovaná možnosť hromadne uzamknúť jedným kliknutím všetky doklady týkajúce sa konkrétnej zákazky (Okolie – Zákazky – Hromadné funkcie – Zamykanie zákaziek). Zabezpečíte tým, že po ukončení zákazky už nebude možné manipulovať s dokladmi danej zákazky (opravovať, vymazať a pod.). Funkčnosť bola rozšírená aj o možnosť uzamknutia/odomknutia celej zákazky z akejkoľvek evidencie dokladov. Čo to pre vás znamená? Už sa viac nemusíte preklikávať medzi oknami, ale keď vytvoríte posledný doklad, ktorý danú zákazku uzatvára, rovno môžete všetky doklady naraz uzamknúť.

 

Skladové karty, prehľady nad skladom

Pre efektívnejšiu prácu so skladovými kartami v číselníku sme pridali nové stĺpce do zoznamu. Ak využívate skladové karty s výrobnými číslami či karty so šaržou, už viac nemusíte kvôli tejto informácii vstupovať do skladovej karty.

Údaj o hmotnosti hlavnej mernej jednotky v kilogramoch býva dôležitý pre skladníka. Pri umiestňovaní tovaru na nejakú pozíciu v sklade bude hneď vedieť, či daná pozícia má nosnosť pre prijatý tovar.

V prípade, že skladové karty majú väčší popis, zapracovali sme možnosť rozšírenia poľa podľa potreby tak, aby nebolo nutné používať posuvník.

Doplnili sme filter zobrazujúci len karty so zásobou. Ten zabezpečí, že nebude potrebné vyhľadávať v zozname skladových kariet medzi veľkým množstvom, ak sú zaujímavé len karty, ktoré sa nachádzajú na sklade.

 

Doklady

Máte upravený doklad tak, že obsahuje veľké množstvo definovaných vlastných polí? Odteraz už bude formulár stále viditeľný aj so všetkými poliami.

Do dokladu sme doplnili nový infopanel týkajúci sa identifikačných údajov partnera. Zároveň v doklade nájdete stĺpce týkajúce sa jednotkovej ceny pred zľavou. Vďaka tomu môžete zákazníkovi veľmi jednoducho argumentovať, aká bola pôvodná cena, z ktorej sa zľava uplatnila.

Ak potrebujete upravovať ceny na položke dokladu, určite oceníte možnosť kontroly, či je správne zadaná suma spolu za položku. Takto budete mať istotu, že aj po zmene niektorých hodnôt týkajúcich sa cien (jednotková cena pred zľavou, zľava, jednotková cena po zľave bez DPH/s DPH) je celková hodnota zadaná správne.

V prípade, že na skladovej karte používate parametre pre bližšie špecifikovanie tovaru, doplnili sme možnosť zobraziť tieto údaje aj na tlačovej zostave dokladu.

Vytvárate určitý typ dokladu v nejakých intervaloch? Napríklad ak vystavujete faktúry na základe objednávok hromadne raz za týždeň, môžete využiť hromadnú funkciu na vytvorenie prepojených dokladov (faktúr) zo všetkých označených dokladov (z označených objednávok).

 

Maloobchod

Pre rýchlu opravu množstva sme zapracovali novú klávesovú skratku F5. Aby sa dalo odkontrolovať, z akého skladu sa položka vyskladňuje (prípadne, či je to služba), doplnili sme stĺpec Sklad.

Predávate rýchloobrátkový tovar cez čítačku čiarových kódov? Ak nepotrebujete používať klávesnicu, môžete ušetriť čas pri pridávaní položiek. Pridávať sa budú hneď po ich načítaní, bez medziokna na zadanie množstva, ktoré sa automaticky nastaví na hodnotu 1. Stačí zapnúť novú voľbu Rýchle pridávanie položiek, ktorá sa nachádza v doklade Predajka – záložka Detaily.

Ak využívate odvodené merné jednotky pre predaj v rôznych baleniach (kartóny, palety, …), tak po zmene balenia program prepočíta jednotkovú cenu položky.

Pre zvýšenie šance na nájdenie zhody vo vyhľadávanej položke podľa kódu  ako napr. EAN a PLU sa už nerozlišujú veľké a malé písmená. Naviac, okrem vyhľadávania podľa EAN a PLU sme dopracovali aj možnosť vyhľadávania prostredníctvom interného čísla karty/služby. Táto funkčnosť je zapracovaná okrem predajky vo všetkých typoch dokladu. Využijete ju napr. v prípade, ak na identifikáciu používate práve interné číslo a tovar načítavate cez čítačku čiarových kódov. Teraz vám stačí tovar oštítkovať čiarovými kódmi aj bez EAN kódu.

Zároveň sme optimalizovali rýchlosť práce s predajkou aj v prípade veľkého počtu skladových kariet.

 

Práca s programom

V prípade, že má partner priradených viacero kontaktných osôb, doplnili sme stĺpce ako napr. telefón a email do zoznamu kontaktov, čím je prehľadnejší. V praxi to znamená, že už nebude potrebné pri veľkom počte kontaktov prechádzať a otvárať každý kontakt po jednom.

Zefektívnili sme prácu s dokumentáciou. Pre otvorenie prílohy už postačuje na ňu dvojklik a hneď sa otvorí v príslušnom programe.

Pre lepšiu prehľadnosť pri práci s analýzou položiek sme doplnili stĺpec Dátum skutočnej realizácie.

Stáva sa vám, že omylom kliknete na krížik v pravom hornom rohu programu a zavrie sa vám celý program, čím prídete o rozpracovaný doklad? Odteraz môžete pracovať bez obáv a pri náhodnom kliknutí na tento krížik sa zobrazí kontrolná hláška, či naozaj chcete program zavrieť.

V rámci vizuálu programu sme sprístupnili pokročilejšie spôsoby podmieneného formátovania pre všetky zoznamové formuláre (napr. evidencia dokladov).

Oddelili sme stavy dokladov tak, aby sa vám nemiešali, príp. nepremenovávali medzi jednotlivými evidenciami.

 

Emailové notifikácie aj s prílohou

Už ste prišli na chuť našim emailovým notifikáciám? Máme pre vás vylepšenie. S novou verziou prichádza možnosť nastavenia, aby sa vášmu zákazníkovi odoslal spolu s notifikáciou v prílohe aj samotný doklad. To znamená, že napríklad spolu s odoslaním potvrdenia k prijatej objednávke  bude v prílohe emailu uvedená aj došlá objednávka. Alebo ak informujete zákazníka o vystavení faktúry, tak zároveň sa odošle aj faktúra.

 

Modul BI – Legislatívna marža

Zoznam analýz a prehľadov sme upravili tak, aby aj v prípade väčšieho množstva bolo prezeranie medzi nimi jednoduché a zrozumiteľné. V rámci analýzy obchodu sme dopracovali novú metriku – Legislatívna marža. Vďaka tomu si môžete kedykoľvek pozrieť, aká legislatívna marža vychádza partnerovi alebo konkrétnemu obchodu.

 

Vylepšenia pri práci s mobilným skladníkom

Využívate na vydávanie tovaru mobilného skladníka? Odteraz sa už nemusíte obávať, že vydáte zo skladu tovar, ktorý je rezervovaný pre iných partnerov na objednávkach. Do zariadenia sa prenáša aktuálne disponibilné množstvo tovaru, ktoré je očistené o rezervovaný tovar.

Aktualizáciou programu ONIX sa z mobilného skladníka bude prenášať vo výdajke už aj informácia o tom, ku ktorej zákazke patrí. To znamená, že výdajka sa priradí k príslušnej objednávke do rovnakej zákazky. Zároveň sme upravili, aby naimportované doklady do ONIXu mali zachované číslovanie dokladov, tzn. pridelilo sa automaticky nasledujúce číslo v poradí.

 

Inventúra cez mobilného skladníka

V prípade vykonávania inventúry skladových zásob s využitím mobilného skladníka vám sprehľadní prácu inventúra podľa zoznamu. V prvom kroku sa zobrazia všetky skladové položky, ktoré máte zaevidované v systéme a následným načítavaním budú položky vypadávať zo zoznamu. To zabezpečí, že skladník na nič nezabudne a ani sa nepomýli a nenačíta dvakrát jednu položku.

 

WEB API pre napojenie externých aplikácií

Program ONIX už od polročnej verzie umožňuje napojiť naň vaše externé aplikácie. Aby sa tretia strana na ONIX vedela cez WEB API pripojiť, pripravili sme k nej podrobnú dokumentáciu (http://onix.kros.sk/pluginy/web-api-dokumentacia/).

Vzhľadom na pribúdajúce množstvo zákazníkov využívajúcich túto službu sme do WEB API doplnili informácie o skupine produktu, sadzbe DPH, parametre, vlastnosti, príslušenstvo, alternatívy, dokumentačné prílohy.

Okrem toho je možné cez WEB API posielať informácie aj o partnerovi. To znamená, že po pridaní novej objednávky na eshope sa po jej importe do ONIXu zaeviduje aj nový partner do číselníka. Doplnili sme aj podrobnejšie informácie o partnerovi – kontaktná osoba (email, telefón, meno), fakturačná, dodacia a korešpondenčná adresa.

Comments are closed.