Import individuálneho cenníka z Excelu

Objednané množstvo v skladových kartách
21/10/2020
Prepojenie ONIX – shoptet.sk
19/04/2021

Import individuálneho cenníka z Excelu

V Cenotvorbe pre zákazníkov sme pridali možnosť importu individuálneho cenníka z Excelu.

Túto funkciu nájdete v záložke Hromadné funkcie → Import cien.

Importný excelovský súbor si vytvoríte podľa nasledovnej schémy.

Použiť viete aj excelovský súbor podľa nášho príkladu tu.

Dôležité sú správne názvy stĺpcov:

Názov stĺpca Popis
PARTNER_NS_NUMBER Číslo partnera
STOCK_ITEM_NS_NUMBER Číslo skladovej karty
PRICE Cena

Stĺpec PARTNER_NS_NUMBER je voliteľný. V prípade, že nebude zadaný, bude cena priradená partnerovi zvolenému vo výberovom políčku Zákazník.

Po výbere importného súboru sa Vás program opýta, či naozaj chcete ceny z Excelu naimportovať.

Ceny sa hneď uložia a prepíšu pôvodné. Tento krok už nie je možné vrátiť späť.

V prípade chyby je nutné spustiť opätovný import so správnou cenou na položke.

Po úspešnom importe sa v cenníku žltou farbou vyznačia položky, na ktorých sa zmenila cena podľa importného excelu.

Comments are closed.