Lucia Ducková

04/05/2017

Typy skladových pohybov

V skladovom hospodárstve sa okrem často využívaných pohybov – Príjemka/Výdajka – vyskytujú aj pohyby, s ktorými sa užívatelia programu ONIX stretávajú zriedkavo. Sú to pohyby ako Prevodka, Príjemka k prevodke, […]